Zajímavosti


POVEL VÁM FUNGUJE, DOKUD SE NEOBJEVÍ NĚCO ZAJÍMAVĚJŠÍHO? Pravděpodobně jste vynechali některou fázi cviku.Cvik musí projít 3 fázemi, poté se z povelu stane REFLEX. Pouze, když je povel reflexem, tak pes již nerozlišuje, zda se mu poslechnout vyplatí či nikoliv. Tento povel poté funguje i v těch nejsložitějších situacích (přivolání u štvaní zvěře, odvolání z agresivního chování, atd.

Pokud máte tento problém, zeptejte se sami sebe, v jaké fázi Váš cvik je: Pes povel:
NEUMÍ > VYSVĚTLENÍ
NEROZUMÍ > UPEVNĚNÍ
NEMŮŽE > ZATÍŽENÍ 

MÁ VÁŠ PES DOSTATEK ODPOČINKU? Nerušeného odpočinku, kdy celé dny nesleduje okolí za plotem či nepozoruje chod domácnosti? Víte, že nedostatek odpočinku může způsobovat problémové chování a že nedostatek odpočinku je jedna z příčin hyperaktivity? Myslete na své psy, dopřejte jim nutný odpočinek pro regeneraci. Psi nejsou lidé! 


Rozdíl mezi moderním výcvikem a klasickým výcvikem


Nepolidšťujme psy...

Ne jednou jsem se již setkal s názorem, proč studujeme chování vlků s argumentem, že pes je blíže člověku než vlku. A že je to podobné jako vývoj člověka... Bohužel zde je velký rozdíl mezi:
EVOLUCE - samovolný vývoj poháněný přírodou
DOMESTIKACE - řízený vývoj člověkem za účelem chovu


Takže, i když nepopírám, že pes se přizpůsobil životu s lidmi, tak má stále a bude mít ještě stále daleko blíže ke svým předkům vlkům než k člověku. A porovnání vlk -> pes s opice -> člověk je úplně mylné...
Pes je hypoteticky schopný přežit ve vlčí smečce a s vlky spolehlivě komunikovat i se rozmnožovat. Toho člověk s opicemi není schopný...


Přehnaně polidšťovat psy je stejné mylné jako z nich dělat přehnaně vlky a podle toho se k nim chovat. Toto nepochopení poté vede k řadě nedorozumění...


Jak silné jsou pamlsky?

Porovnání počtu chuťových pohárků. Myslíte tedy, že chuť (různé pamlsky) je dostatečně silná a stabilní motivace, na které lze postavit trénink (výchova a výcvik) psa? 


Můj pes je dominantní?

Moderní výcvik psů používá vědu, ne sílu. Výcvik psů založený na síle, dominantní agresi a podřizování psa nemá žádný vědecký podklad... a vede k výchově pasivního, submisivního, nesamostatného psa s nízkým sebevědomím, který má pak problémy obstát v každodenních situacích... 


Kousnutí bez varování?

Žádné kousnutí (agrese) není bezdůvodné a nikdy není bez varování. Psi bohužel neumí mluvit a tak nám své pocity sdělují pomocí řeči těla. Mají poměrnou širokou škálu čitelných signálů, kterými se nám snaží říct, že se jim tato situace nelíbí, že jim je nepříjemná a stresuje je. Přehlédnutí a ignorování těchto signálu často vede k nevyhnutelnému... Naučme se psům naslouchat... 


Žravý a nežravý pes?

Dnes a denně řeším motivaci a s tím spojenou kondici psa (žravý vs nežravý pes). Správná kondice psa:
- lehce hmatatelná žebra (bez síly přejedete a cítíte)
- poslední 2-4 žebra viditelná
- vykasané břicho
- pevná stolice
- kosti u kořene ocasu lehce viditelné a snadno hmatatelné
- jasně viditelná svalovina a kontury


POZOR! Dlouhodobým překrmováním i o jednotky procent oproti optimu můžete utlumit či zrušit potravní reflex (pes odmítá jídlo, nedožírá, vybírá si dle chuti atd.). Opětovné nastartování tohoto reflexu může trvat dny, týdny, ale i měsíce!


Správná kondice Vašeho psa prodlouží jeho život v průměru o 2 roky! Buďte zodpovědní...