Výcvik v terénu

Cviky, které naučíme na cvičišti nebo doma, je také nutné převést do běžného provozu. Protože tento skok není snadný, tak pořádáme i individuální lekce přímo v terénu. V rozvrhu lekcí je tato hodina označena: TERÉN - individuální výcvik.