Vybíráme štěně - 1. díl

Pořízením psa si k sobě poutáme zvíře na několik let. Proto není od věci jeho pořízení opravdu zvážit a to hned z několika aspektů:

 • za jakým účelem si psa pořizuji?
 • kolik času mu denně mohu věnovat?
 • zajistím vše potřebné pro jeho fyzický a mentální rozvoj? (prostředí, zdravotní péče, výživa, trénink)
 • jaké jsou mé zkušenosti a znalosti ohledně výchovy a výcviku psa?
 • jaká je moje životní stabilita?

Zodpovězením těchto okruhů otázek se dostanete k odpovědím jaké plemeno, zda si mam vůbec pořizovat psa, jaké by měl mít pes předpoklady, povahu a mnoho dalšího. Nicméně, když už mam toto za sebou, tak jak vybrat toho správného jedince a z jaké chovatelské stanice? A to bude předmětem našeho prvního dílu seriálu: "Vybíráme štěně." 

Jako první je si třeba uvědomit, že ty nejdůležitější chvíle života našeho budoucího čtyřnohého parťáka pro jeho budoucí vývoj, leží právě na chovateli. Proto, když vybíráme štěně = vybíráme chovatele!


Tipy pro volbu chovatele

Dobrý chovatel

 • Nevychovává více vrhů najednou
 • Nedrží štěňata pouze v kotcích, nýbrž je integruje do života rodiny
 • Podá informace ke svým zvířatům a jejich zdravotnímu stavu
 • Je otevřený vůči vašim dotazům
 • Je ale také kritický při výběru nového majitele a má na Vás také dotazy, které byste mu měli zodpovědět 

Nejdůležitější dotazy na chovatele

 • Podle jakých kritérií byli vybrání pes a fena ke krytí
 • Jak je stará fena. Neměla by být mladší než 2 roky a starší než 7, max. 8 let
 • Jak často již měla štěňata. Neměla by mít více než jeden vrh za rok a max. 5 vrhů v životě
 • Jestli a jakým způsobem pracuje chovatel se svými psy (zkoušky)
 • Jestli budou štěňata předána veterinárně ošetřena, očkována, odčervena a označena čipem
 • Jestli se chov, místo pobývání štěňat, nachází v bezprostřední blízkosti obytného prostoru chovatele
 • Zda jsou štěňata seznamována se zvuky a ostatními projevy okolního světa (např. auta), aby byly procvičovány jejich smysly
 • Jestli byla štěňatům dána počáteční výchova a v jakém rozsahu 

U chovatele

 • Prostředí, ve kterém štěňata vyrůstají, pelíšky nebo kotce, výběh. Dávejte pozor na hygienický standart
 • Důkladně štěňata. Měla by vypadat zdravě a čile
 • Ostatní chovatelovy psy, matku, otce štěňat. Neměli by být ani ustrašení, ani agresivní, nýbrž přirození, důvěřivý a přátelští 

Vývoj štěněte a jak se chovatel podílí na zdravém vývoji štěněte

Před vrhem - prenatální fáze

 • zdraví feny (odčervení a očkování před krytím)
 • eliminovat stres
 • optimalizovat pohyb a fyzickou zátěž fenku
 • upravit krmivo - kvalitní strava, od 5. měsíce zvyšit bílkoviny - fena musí však zůstat štíhlá

Vrh -> konec 2. týdne - neonatální fáze

 • vážení a první kontakt s člověkem
 • optimální teplota a čistota
 • denní vážení
 • jemné dotyky a pravidelný kontakt s člověkem - přivykání na člověka
 • ležení v klubku sourozenců
 • nepřítomnost fenky - čas pro fenku + sounaležitost mezi štěňaty
 • oční sluchovody a víčka jsou ještě uzavřeny
 • nedokáží vylučovat exkrementy
 • nedokáže samo regulovat vlastní teplotu
 • pijí mateřské mléko
 • 90% času spí

3. týden - období přechodu - transitivní fáze

 • postupné přivykání na různé zvuky
 • kontakt se sociálním partnerem - člověkem
 • učení čistotě - změna povrchu je rozhodující! (zodpovědnost chovatele!)
 • změna prostředí - venkovní výběh atd.
 • učení na přepravní box, kenelku atd.
 • štěně otvírá oči a uši - vnímá okolní svět
 • umí již regulovat vlastní teplotu
 • dokážou samostatně vyměšovat bez přdchozí stimulace fenou

4.-.8 týden - socializační fáze (kritická)

 • sociální dovednosti a komunikace mezi jinými psy - hry, konflikty, prosazování svých zájmů, konkurence, konějšivé signály, ustupování
 • sociální kontakt s lidmi - pozitivní kontakt s různými lidmi (starší, děti, muži, vousy atd.)
 • motivace psa -> lze psy i naklikávat
 • učit přivolání - pes se vrací za člověkem = odměna > motivace k následování člověka
 • změna prostředí - auto, vlak, restaurace, mětský ruch (citlivé dávkování podnětů)
 • změna povrchů
 • udržování čistotnosti
 • trénink manipulace se štěnětem - dotyky (veterinární příprava), obojek a vodítko

V této fázy dochází k vývoji mozku (tvoření mozkových spojení - synapsí). Konec toho vývoje spadá právě na cca 8. týden. Čím více dá chovatel štěněti podnětů (citlivé dávkování) - zvyuky, trénink, zkušenosti s lidmi, se psy, s okolím atd., tím více se v mozku utvoří synapsí, což je velmi důležité pro budoucí vývoj psa. Čím více synapsí = tím větší schopnost psa se učit a daptovat se!

Od chovatele byste tak měli dostat psa, který již umí:

 • Štěně se nechává všude hladit, vzít do náručí. Můžete se sním mazlit. Radostně navazuje oční kontakt.
 • Ochotně následuje člověka (přivolání), orientuje se podle Vás, dívá se po Vás při procházkách
 • Dává přednost venčení venku na přírodním povrchu.
 • Zná kočky, děti a lidi různých velikostí, staří a typů
 • Zná různé zvuky okolního prostředí, případně i střelbu
 • Ochotně cestuje automobilem
 • Dostalo se již do kontaktu s vodou
 • Zná obojek i vodítko
 • Má základy sociálního chování s jinými psy

Znovu nám tedy vyplývá, že pokud vybíráme štěně, musíme si dát opravdu záležet a velmi precizně a důsledně vybírat chovatele, protože na jeho bedrech leží ta nejdůležitější část výchovy Vašeho budoucího psa. Toto by si měl uvědomit každý budoucí majitel psa, který by si chtěl pořídit psa, o jehož vývoji v těchto nejdůležitějších fázích života psa nic neví. V příštím díle se budeme věnovat štěněti, které si již přivezeme domů.

Váš tým Psí školy Arka "I pes k nám mluví... Naučme se mu rozumět."   

Použité zdroje: Anton Fichtlmeier - Výchova štěněte