Tobias Oleynik - Víkendový seminář

Přinášíme Vám jedinečný seminář s jedním z nejlepších trenérů psů současnosti, kterým je Tobias Oleynik.

Tobias je velmi progresivní trenér, který například dlouhodobě spolupracoval s Trenérem trenérů: Bartem Bellonem. Tobias nám v ČR představí koncept moderního tréninku psů pro závodění v mezinárodním zkušebním řádu - IPO. Oddíl B - poslušnost.

Jak naučit psa jednotlivé cviky z IPO pomocí moderních postupů (využití sekundárních posilovačů jako je klikr, shaping, atd.) Můžete se těšit na víkend plný informací a praktických ukázek!

Seminář je překládán do češtiny! Seminář je ozvučen.

Tobias Oleynik - úspěchy

 • 3. místo mládeže v Německu
 • 2. místo LG-FCI Nordrheinland
 • 1. místo Bundes FCI
 • 2. místo Bundesseigerprufung
 • 7. místo WUSV 2017

Týmové úspěchy

 • 3. místo FMBB 2017
 • 2. místo WUSV 2013
 • 2. místo WUSV 2009
 • 2. místo DVG 2017
 • 1. místo Bundessieger 2016

a mnoho dalších (více).

Ukázka Tobiasovy práce

Obsah semináře (teorie a praxe)

 • jak se psi učí (typy posilovačů)
 • pozitivní a negativní učení
 • nástroje pro kontrolu chování
 • polohy - sedni, lehni a stůj
 • základní pozice - k noze a chůze
 • aport, skoky a vysílačka
 • sobota 10:00 - 17:00
 • neděle 9:30 - 16:30
 • 1 hodinová přestávka na oběd

Seminář je koncipován v úzkém okruhu účastníků z důvodů vyšší kvality semináře (dotazy, ukázky, atd.). Pokud máte zájem se zúčastnit se psem praktického výcviku, uveďte prosím tuto skutečnost v přihlášce s popisem, jakému problému se chcete věnovat. Praktické ukázky jsou plánované od rozvoje štěněte až po veškeré jednotlivé cviky poslušnosti. Nezaručujeme však, že se zrovna na Vás dostane, co se týče praktického výcviku.


KDY: 1.-2.9.2018

KDE: Jízdárna Terezín

CENA: 3800 Kč

POČET ÚČASTNÍKŮ: pouze 30!

PLATBA: Platbu za seminář posílejte do 5 pracovních dnů od zaslání přihlášky, v opačném případě je přihláška neplatná. Účet číslo: 1021591975/6100, v.s.20180905 ve zprávě příjemci uveďte: "Tobias + Příjmení". Platba je po oznámení přenosná na jiného účastníka, nemůže být ale vratná, pomůžeme s hledáním náhradníka. Platba je možná pouze převodem na účet. 


INFO: Počet účastníků omezen! Fotografování a pořizování videozáznamů je přísně zakázáno! S sebou židličky! :)

Těšíme se!

PŘIHLÁŠKA