Seminář: "cukr a bič" - ON-LINE

Velmi populární seminář "CUKR A BIČ" nyní ON-LINE. Seminář Vám dá možnost nahlédnout pod pokličku výcviku pracovních psů. Tento seminář je nutné absolvovat pro účast na semináři o Elektronických výcvikových obojcích.

Seminář bude probíhat on-line formou pravidelných živých vstupů s diskuzí. Diskuze plně otevřena! Naopak vítáme! Celý seminář vedeme formou diskuze, nikoliv přednášky! V uzavřené FB skupině bude probíhat případně následná diskuze. Do uzavřené FB skupiny může kdokoliv nahrát výcvikové video s daným výcvikovým problémem, u kterého budeme zvolené řešení komentovat. Záznamy k dispozici!

1. lekce - 27.1.od 19:00 (1h)

 • Co je to moderní výcvik psů
 • 4 nástroje k výcviku psa
 • Motivace psa

2. lekce - 3.2.od 19:00 (1h)

 • Jak se pes učí
 • Asociativní učení
 • Klasické podmiňování
 • Operantní podmiňování
 • Socializace

3. lekce - 10.2.od 19:00 (1h)

 • co je pozitivní trénink
 • charakteristika pozitivního tréninku
 • odměna v pozitivním tréninku
 • trest v pozitivním tréninku

4. lekce - 17.2.od 19:00 (1,5h)

 • Klikr
 • jak naklikat psa (domácí vs working)
 • různé významy klikru
 • jak získat aktivního psa a jak aktivitu kontrolovat

5. lekce - 24.2.od 19:00 (1,5h)

 • přímá a nepřímá odměna
 • drive vs klid
 • prodloužení chování
 • povel

6. lekce - 2.3.od 19:00 (1,5h)

 • negativní trénink
 • NePo
 • korekce
 • averzivum
 • averzivum
 • formy

7. lekce - 9.3.od 19:00 (1,5h)

 • Jak se zbavit odměn
 • cyklus učení
 • Moderní trénink
 • NePoPo

KDY: od 27.1. vždy od 19:00

CENA: 2 500 Kč s DPH (100 EUR)

PLATBA:

(přihláška je platná s úhradou na účet 1021591975/6100, VS: 20200127 a do zprávy napište: "On-line Cukr + své jméno"). Platba za kurz je NEVRATNÁ. Při neúčasti na kurzu platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí nákladů vynaložených na kurz. Platbu je možné převést na náhradníka.

IBAN: CZ79 6100 0000 0010 2159 1975, BIC (SWIFT): EQBKCZPP  

PŘIHLÁŠKA

Těšíme se!