KURZ: První pomoc pro psy

Termín: 30.11. od 10:00 do cca 17:00

KDE: Kulturák Katusice

Počet týmů: max 15
Cena: 1 500,- s DPH

OBSAH:
  • jak vypadá zdravý pes
  • řešení život ohrožujících stavů (kolaps, resuscitace, krvácení)
  • fixace a manipulace
  • jak přivolat pomoc a komu vlastně
  • bezpečnost na prvním místě

Každý z účastníků si pod vedením lektora na svém psovi prakticky vyzkouší přístup k poraněnému psovi, zjištění základních životních funkcí, fixaci a manipulaci. Pod vedením lektora se připraví, nasimulují reálně situace, které budou účastníci řešit tak, jako v reálném životě.  

Na konci kurzu každý účastník dostane osvědčení!

INFO:

(přihláška je platná s úhradou na účet 1021591975/6100, VS: 20191130 a do zprávy napište: "PrvniPomoc + své jméno"). Platba za kurz je NEVRATNÁ. Při neúčasti na kurzu platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí nákladů vynaložených na kurz. Platbu je možné převést na náhradníka.

Během teorie psi nejsou přítomni!

Těšíme se!

PŘIHLÁŠKA