Přihláška úspěšně odeslána!

Vaši přihlášku evidujeme v našem systému. Přihláška je platná s úhradou na účet 1021591975/6100, do zprávy napište: "Název kurzu + jméno". Platba za kurz je NEVRATNÁ. Při neúčasti na kurzu platba propadá ve prospěch pořadatele na pokrytí nákladů vynaložených na kurz. Platbu je možné převést na náhradníka.

Těšíme se!