ON-LINE KURZ: Moderní výcvik noseworku

Termín: 3.1.-28.2. 2019 (8 týdnů)
Počet týmů: 6 cvičících
8 diváků (diváci se aktivně neúčastní)
Cena: 
cvičící: 2400,-
divák: 1200,-
Propozice:
Nabízíme individuální přístup pro každého účastníka kurzu.
Čeká vás teorie + videa ke konkrétním úkolům. 
Každý účastník potřebuje kameru nebo telefon, aby mohl každý týden ( čtvrtek-neděle) vložit video své práce.
Kurz bude probíhat na uzavřené FB skupině.
Organizace:
Individuální přístup ke každému týmu!
Na základě vašich videí, navrhneme následující úkoly pro Váš progres. Trénink vždy popíšeme a ukážeme na vlastních videích. a postupně budeme společně trénovat, abyste dosáhli požadovaného cíle.
INFO:

(přihláška je platná s úhradou na účet 1021591975/6100, VS: 20190103 a do zprávy napište: "On-line Nosework + své jméno"). Platba za kurz je NEVRATNÁ. Při neúčasti na kurzu platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí nákladů vynaložených na kurz. Platbu je možné převést na náhradníka.

Těšíme se!

PŘIHLÁŠKA

Diváci - PLNĚ OBSAZENO! Přijímáme už pouze cvičící týmy!