Negativní posílení, trest a použítí elektronického výcvikového obojku

Aktualizováno dne 25.4.2017

Velmi dlouho jsem se rozmýšlel, zda článek na toto téma napíši. Přeci výcvik "pozitivkou" nemůže mít nic společného s negativním posílením. Negativní posílení totiž vždy znamená trest! Bohužel o použití negativního posílení se napsalo mnoho a o trestech snad ještě více, bohužel se mi zdá, že je zde toho hodně nepochopeno. 

Ta samá dezinformace panuje okolo použití elektronických výcvikových obojků (EVO). Drtivá většina nepochopila jejich použití a tak se moc nejde ani divit počtu zarytých odpůrců. Nicméně EVO je moderní a efektivní pomůcka, záleží ale na tom, kdo ji má v rukou. Trestá totiž psovod, ne obojek! Tento článek je tedy určen pro ty, kteří se chtějí o negativním posílení, pozitivním trestu a EVO dozvědět více, či nad EVO přemýšlejí, a neví jak ho zakomponovat do procesu učení psa.

Negativní motivace

V článku Motivace psa jste se mohli dozvědět, že máme motivace:

 • Pozitivní motivace (posilovač) - to, co pes chce získat
 • Negativní motivace (posilovač) - to, čemu se chce pes vyhnout

EVO se dá jistě použít mnoha způsoby jako např. malý impulz jako klikr u hluhých psů. V tomto článku nás bude použití EVO zajímat především jako negativní motivace - tedy něco, čemu se chce pes vyhnout. A pomocí této motivace tvarovat jeho chování. 

Jsou k tréninku (výchova a výcvik) nutné negativní motivace?

Pro odpověď na tuto otázku si musíme nejdříve uvědomit, kdy fungují pozitivní motivace. Pozitivní motivace je tehdy, když pes něco chce získat. Celý trénink (výchova a výcvik) pozitivní motivací je tedy záležitostí nabídky a poptávky. Tedy pokud máte něco, co pes chce, je velmi snadné dosáhnout úspěšného splnění cviku. Ale co když je v okolí silnější motivace než Vy a to, co psovi nabízíte? V tomto případě chybí poptávka a pes se nyní odměňuje sám silnější motivací v okolí. Tou silnější motivací může být např.: štvaní zvěře, požírání svinstev, jiní psi, lidé atd. Pro řešení situací, kdy je motivace silnější, může být odpovědí použití negativních motivací. Tvarovat chování pomocí negativní motivace mohu pomocí funkce negativního posílení nebo pozitivního trestu (kvadranty důsledků operantního podmiňování, více v Jak se psi učí).

Negativní posílení

Pes se chce zbavit něčeho, co nechce a svým chováním se toho zbaví. Příklad: Pes chce zvýšit z důvodu strachu vzdálenost mezi ním a cizím psem a zavrčí. Po zavrčení cizí pes zvětšuje vzdálenost. Chování je posíleno.

Pozitivní trest

Pes dostane v průběhu chování něco, co nechce. Příklad: Pes žere psí výkaly, následuje impuls z EVO. Chování je oslabeno.

Thorndikův efekt

Chování, které bylo posilováno (vedlo k příjemnému prožitku), se bude vyskytovat častěji. Chování, které bylo trestáno (vedlo k nepříjemnému prožitku), se bude vyskytovat méně častěji.

Slovo "pozitivní" neznamená po dobrém nebo že jsme na psa hodní. Znamená to, že do chování něco přidáváme...

Více o kvadrantech důsledku učení v Jak se psi učí

NEGATIVNÍ POSÍLENÍ

O negativním posílení mluvíme tehdy, pokud se pes svým chováním zbaví něčeho nepříjemného.

Příklad: Nepříjemný zvuk při nezapnutí bezpečnostních pasů - Všichni to jistě znáte. Sednete do auta, nezapnete si ve spěchu pásy a rozjedete se, ihned se ozve nepříjemný zvuk, který se ještě stupňuje. Ihned si zapínáte pásy, abyste se toho otravného zvuku zbavili. Dokonalý příklad negativního posílení. Pomocí negativního stimulu (nepříjemný zvuk) konstruktéři dosáhli toho, abychom si pásy zapínali (posílení). Pro negativní posílení je však důležité toto: Vím, proč se negativní stimul spustil (nezapnul sem si pásy + kontrolka na přístrojové desce) a zároveň vím, jak negativní stimul vypnout (zapnu si pásy + opět nám to značí kontrolka na přístrojové desce).

Negativní posílení tedy slouží k upevnění vysvětleného chování. Nese jasnou zprávu: UDĚLEJ TO!

Negativní posílení v tréninku psů

 • pes musí chování znát a toto chování musí být pod povelem - povel vysvětlen a upevněn
 • pes musí mít vysvětleno, proč se negativní posílení spouští (neuposlechnutí povelu)
 • pes musí mít vysvětleno, jak se negativní posílení vypíná (uposlechnutí povelu)
 • negativní stimul musí být na úrovni diskomfortu, nesmí psa trestat a tlačit psa do pasivity, ale naopak do aktivity = do splnění povelu
 • stejně jako povel musí i negativní posílení projít 3 fázemi cviku: vysvětlení > upevnění > zatížení

Kdy použít negativní posílení u psů:

 • na chování, které chceme posílit (chování bylo vytvořeno pomocí pozitivního posilování, je dostatečně upevněno a je pod signálem) - například přivolání
 • není již jiná možnost, jak chování posílit (situace, kdy je pro psa zajímavější jiná motivace či se sám odměňuje) -  například štvaní zvěře vs přivolání

Příklad: Doma v klidném prostředí jsme psovi vysvětlili, co přesně znamená povel "ke mně", tzn., že pes přesně ví, co tento povel znamená. Taktéž sem mu již vysvětlil, co znamená EVO (negativní posílení), co ho spouští a jak se vypíná. Pes se tedy může zachovat dvěma způsoby po zaznění povelu "ke mně":

 • poslechne a splní povel -> klikr -> odměna
 • neposlechne -> negativní posílení ve formě nízkého impulsu (pocit diskomfortu = nepříjemný jako zvuk v autě při nezapnutí bezpečnostních pásů -> pes ví, jak tento diskomfort vypne (uposlechnutím povelu) = pes se otáčí a plní vydaný povel -> konec působení negativního posílení -> klikr -> odměna

Nyní tedy máte vždy kontrolu pro situace, kdy pes uposlechne, ale i neuposlechne povel. A vždy to má stejný cíl = splnění povelu. Vydání povelu tedy vždy míří ke splnění povelu, který prochází fázemi:

vysvětlení > upevnění > zatížení = REFLEX

Cílem právě každého cviku je, aby se z něho stal reflex. Protože povel na úrovni reflexu pes bude plnit sám kdykoliv, kdekoliv a za jakékoliv situace, tedy povel "ke mně" bude fungovat, i když Váš pes honí zvěř.

Jeden z nejlepších trenérů psů na světě Bart Bellon (více o něm v článku: Bart Bellon: "Připadal jsem si jako Koperník.") povýšil trénink negativním posílením pomocí EVO na nejvyšší úroveň a vytvořil tak jazyk moderního tréninků psů NePoPo® (Negative Positive Positive System). Na přiloženém videu sami rozhodněte, zda je pes pasivní, zlomený a bojácný nebo aktivní, motivovaný, sebevědomí a šťastný. 

POZITIVNÍ TREST

O pozitivním trestu mluvíme tehdy, pokud pes svým chováním získá něco nepříjemného.

Příklad: Elektrický ohradník - Když se dobytek přiblíží k ohradníku dostane elektrický impulz. Došlo ke spojení ohradníku s negativní motivací (elektrický impulz). Tedy dobytek se nyní bude blízkosti ohradníku vyhýbat = chování přibližování k ohradníku bylo oslabeno (trest).

Pozitivní trest tedy slouží k vysvětlení chování. Nese jasnou zprávu: NIKDY TO NEDĚLEJ!

Pozitivní trest v tréninku psů

Pamatuji si příhodu z bývalého cvičáku, kde dobrman podstupoval obvyklou drezůru plnou buzerace bez jediné odměny. Nelze se tedy ani psovi divit, že ve chvíli, kdy ho panička dala do odložení za pochodu, tak pláchnul za nejbližším psem. Za hysterického řvaní a bez povelu vytáhla hlavní výcvikářka EVO a ještě se škodolibě smála, že mu ji tedy pustí. Vysoký elektrický impulz v blízkosti jiného psa! Nebylo by se ani čemu divit, kdyby měl pes od té doby strachové reakce na jiné psy, vždyť ten pes si mohl myslet, že ten impulz mu dal právě ten cizí pes. Tohle je typický příklad odstrašujícího případu použití trestu! Kdy a jak tedy můžeme použít trest?

 • na chování, které pes už NIKDY ve svém životě nesmí dělat
 • na velmi jednoduchá chování (nikdy nemáme 100% jistotu, co trestáme)
 • nesmí vzniknout nežádoucí spojitost s trestem 
 • použití tzv. delta signálu (Pavlův reflex)

Umění použití trestu tkví v tom, že nesmíte trestat psa, ale dané chování. A to takovým způsobem, že pes si musí myslet, že ho trestá samo dané chování. Tedy pokud Vám pes žere svinstva, fukční trest to bude tehdy, pokud si bude myslet, že ho trestá právě to svinstvo. Jedině tak nebude mít motivaci ho žrát. A ne, že trest přichází pouze v blízkosti majitele pomocí řevu "fuuuuj". V tomto případě se pes akorát tak ohlídne a zkontroluje, jak jste daleko. V jaké situaci a jakou formou použít trest je tedy tak složité, že:

trest lze použít v 5 případech v celém životě psa!


Negativní posílení posiluje dané chování! Pozitivní trest oslabuje dané chování!

  Negativní posílení

  pro upevnění = UDĚLEJ TO!

 • dané chování je vysvětlené a pod povelem
 • spouští neuposlechnutí povelu
 • vypíná návrat do požadovaného chování
 • nepříjemný podnět "diskomfort"
 • u EVO slabý a déletrvající impuls
 • posiluje dané chování

Pozitivní trest

pro vysvětlení = NIKDY TO NEDĚLEJ!

 • před trestem tzv. delta signál
 • velmi jednoduchá chování
 • chování, která už se nikdy nesmí opakovat
 • nesmí vzniknout nežádoucí spojitosti
 • u EVO silný a krátký impuls
 • oslabuje dané chování

Negativní posílení upevňuje naučený povel! Pozitivní trest vysvětluje, aby pes chování již nikdy nedělal!

Proč EVO jako negativní motivace?

EVO samozřejmě není jediná forma negativní motivace, velmi často se používají:

 • fyzický tlak - dochází ke spojení s psovodem, omezené na vzdálenost
 • psychický tlak - dochází ke spojení s psovodem, omezená vzdálenost
 • intonace hlasu (intonační navigace) - dochází ke spojení s psovodem (osobnost), omezená vzdálenost
 • vodítko, stopovačka - dochází ke spojení s vodítkem, omezená vzdálenost

Z jednotlivých bodů jasně vyplývá, že u standartně používaných negativních motivací dochází k řadě nežádoucích spojení. Tím spojením je většinou psovod, či pomůcka, kterou opět ovládá psovod. A jak již bylo řečeno... pokud použijete negativní motivaci, nikdy ne na psa, ale na chování. Pes si musí myslet, že to dané chování spustilo negativní motivaci, nikoliv psovod. Protože pokud budete na psa řvát (hlasové vyhrožování = dominantní agrese), či ho trestat vodítkem či jinými pomůckami, pes velmi rychle pochopí, že to spouštíte Vy. Tudíž nejen, že si ničíte svůj vztah se psem, ale pes si na Vás ještě začne dávat veliký pozor, či se Vás až začne bát. Z tohoto důvodu je EVO nejdokonalejší nástroj pro použití negativní motivace.

EVO a štvaní zvěře

Asi nejčastější důvod k nákupu EVO. Jak ho ale použít? Jako negativní posílení či jako pozitivní trest? Řada lidí by jistě vykřikla: "Trest přeci! Chci, aby už nikdy v životě nelovil!" Je to skutečně tak snadné? Zkusíme si to rozebrat:

 • trest lze použít na chování, které se NIKDY nesmí opakovat => nelze použít u loveckých psů
 • u trestu nesmí vzniknout nežádoucí spojení a chování musí být jednoduché => je lovecké chování jednoduché? Není a nemáte tedy jistotu s čím si pes trest spojí... Nemám lovit srnu? Nemám prostě lovit? Nemám běžet? Nemám běžet od psovoda? Toto chování je tedy velmi složité pro použití trestu.
 • u lovu zvěře je pes ve velmi vysokém vzruchu. Abyste psa v tomto vzruchu zastavili negativní motivací, tak by síla této motivace musela být velmi vysoká => může dojít k trvalému poškození nervového systému psa
 • pes nemá vysvětleno, co impuls znamená => mám přestat štvát zvěř? Mám běžet rychleji?

Z důvodu těchto rizik nedoporučujeme používat EVO funkcí pozitivního trestu! Naopak doporučujeme naučit cvik přivolání do úrovně REFLEXU. Cvik ve fázi reflexu zastaví psa i od štvaní zvěře, protože reflex vykoná chování bez vědomí psa. Upevnit přivolání můžete pomocí stopovačky nebo pomocí EVO funkcí negativního posílení viz. výše.


Daný text neslouží k navádění používání negativních motivací (negativního posílení či trestání psa,) ale naopak slouží k uvědomění si rozdílů mezi negativním posílením a pozitivním trestem a jejich příklady použití v praxi s jasnými pravidly. Nepoužívejte dané metody pod amatérským dozorem, ale vždy po konzultaci s profesionálem. Vždy nejdříve učte psa pozitivním posilováním a až po konzultaci s profesionálem proberte nad danou konkrétní situací možnost použití negativního posílení či pozitivního trestu.

Cílem článku je zapůsobit na čtenáře, který přemýšlí nad nákupem EVO, aby si před nákupem zjistili více informací a poradili se s profesionály, jak EVO pro konkrétní situaci použit tak, aby došlo k učení psa a EVO nenapáchalo veliké škody, jak často právě z nepochopení použití EVO v praxi vidíme.

EVO je nástroj pro učení, nikoliv motivace k trestání psa!

Váš tým Psí školy Arka "I pes k nám mluví... Naučme se mu rozumět."