Naše filozofie

SEBEVĚDOMÍ A SAMOSTATNOST - učení úspěchem

Právě úspěch je největším motorem k tomu, aby pes vykonával své chování znovu a znovu. Trénink je stavěný tak, aby měl pes v tréninku co nejvíce úspěchů a potencionální výslednou laťku stavíme právě na těchto dílčích úspěších. Zvyšuje se tak sebevědomí a samostatnost psa, chuť do výcviku a posiluje se vztah se psem.


RESPEKT - pes jako partner

Psa vnímáme jako samostatnou myslící bytost schopnou vnímat pocity. Pes dělá své chování vždy z nějakého důvodu, které nám lidem nemusí být jasné. Toto nepochopení psí řeči je častým problémem při řešení tzv. problémového chování. Pochopení chování psa je tak alfou a omegou celého výcviku psa. Pes poté jasně chápe, co se po něm chce a co se očekává a výcvik má velmi rychlé výsledky a psa velmi baví, protože je s námi na jedné komunikační vlně.


SROZUMITELNÁ KOMUNIKACE - psí komunikace

Výcvik je založen na znalosti behaviorálního chování psů. Ctíme každého psa jako individuálního jedince a k tomu je přizpůsoben výcvik. Nepoužíváme zastaralé nátlakové postupy, ale výcvik a výchovu na základě důsledků z psího chování. Vytvoříme jednotnou komunikační vlnu mezi psem a psovodem a tu dodržujeme, díky této dohodě je výcvik velmi efektivníVLASTNÍ MOTIVACE PSA - aktivní pes

Výcvik je založen na vlastní motivaci psa. Pes musí chtít sám cvičit. Jen za těchto podmínek to bude psa bavit a bude se na další výcvik těšit. Psí cvičiště se stane místem, které bude pes milovat a vždy, když přijde, tak se rozradostní. Jednotlivé sekvence výcviku jsou vždy ukončovány v tom nejlepším a uchovávají tak v mysli psa velmi pozitivní vzpomínku. Tímto cíleným výcvikem se bude Váš pes formovat do velmi aktivního psa, který si uvědomí, že vlastní aktivitou lze ovlivňovat situaci. Je to nejlepší příprava pro zvládání situací, jež se se svým psem setkáte během života. Klíčem k vlastní aktivitě psa je motivace a 100% psů je motivovatelných.