Motivace psa

Aktualizováno 17.4.2017

Abychom mohli se psem začít trénovat (výchova a výcvik) a tvarovat tak jeho chování, tak nejdříve potřebujeme jeho vlastní motivaci. V předchozím článku Co je to ta "pozitivka" jsme si řekli, proč je trénink operantním podmiňováním lepší a také, že základem operantního podmiňování je vlastní aktivita psa, ta je však podmíněna vlastní motivací psa.

motivace -> aktivita -> chování -> označení chování -> získání odměny

Motivace vs Manipulace

Je již zřejmé, že základem všeho je motivace Vašeho psa. To znamená, že pes něco chce anebo se chce něčeho zbavit. Každpopádně je to jeho vlastní motivace. Oproti tomuto je řada případů, kdy psa musím tzv. namotivovávat, např. tím, že mu před čumákem začnu máchat s míčkem, abych ho rozdráždil, poplácávat a jinak emočně ladit na práci,  nebo ho doslova lákám na pamlsek, pro který si teda nakonec přijde, tak to se nejedná o motivaci, ale v dlouhodobém měřítku o manipulaci a v konečném důsledku o demotivaci... Toto se velmi často používá u klasického (nedobrovolného) podmiňování

Pes je v zásadě sobec a oportunista

Účelem každého organismu je přežít a předat své genetické informace dál (Darwin). Už z tohoto principu jde psovi především o sebe. Je tedy sobec a dělá vše jen a jen pro sebe a využívá příležitostí, aby uspokojil své touhy. Tímto nechci psa schazovat na nějaké bezohledné zvíře, ale je opravdu nutné si uvědomit principy fungování přírody. Protože stejně tak, jako pes nikdy nic neudělá proti Vám, tak ani nikdy nic neudělá pro Vás, i když pohledem laického, lidského oka to tak může vypadat. Nepleťme tedy prosím motivaci (touhu) být s člověkem - sociální okruh chování a uspokojení sociálního pudu (dáno domestikací) s tím, že si myslíme, že pes něco udělá pro naše modré oči či má rád svého pána. V historii lidstva vždy platilo, že kde končí věda (znalosti), začíná víra... Zkusíme si dát příklad z lidské společnosti: Slečna, která pracuje v útulku jistě vykoná obrovské dobro a nezištně pomůže stovkám němých duší, avšak aniž to sama tuší, tak primárně uspokojuje svojí potřeby seberealizace. Pokud by nebyla zaměstnaná v útulku, hledala by jiné způsoby, jak uspojit svoji seberealizaci, při které by pravděpodobně opět pomáhala jiným.

Proč pes koná jakékoliv chování?

Příroda nás vybavila tím, aby jsme měli stále snahu se mít lépe. Je to náš účel, mít se co nejlépe. A toto dokonale popsal Maslow v Maslowově motivační pyramidě. V celé zásadě jde však o emoce, tím se složitý organismus jako u psa řídí. Chceme získávat příjemné pocity a naopak se vyhýbat nepříjemným pocitům. Aneb co je posílení (vede k příjemným prožitkům) a co trest (vede k nepříjemným prožitkům) je popsáno v Co je to ta "pozitivka"

Maslowova pyramida motivace

Jak motivace funguje nejlépe ukazuje známá Maslowova motivační pyramida. Tato pyramida nejen ukazuje hierarchicky, jak jsou jaké motivace důležité. Ale také ukazuje, že co je v jednu chvíli odměna, může být v druhou chvíli trest a naopak. Maslowova pyramida tedy ukazuje, jak dlouho je která potřeba odměnou a od kdy je už trestem a naopak. A je třeba říci, že o tomto rozhoduje pes a nikoliv psovod. Na to se bohužel velmi často zapomíná.

Co je to motivace?

Motivace je touha po uspokojení potřeby. Tudíž, aby mohla být motivace, musí být nejdříve potřeba. Protože právě potřeba a s tím spojený pocit, že organismu něco chybí (frustrace, stres) vyvolá touhu = motivaci po jejím uspokojení a nastartuje organismus k aktivitě, aby tuto touhu uspokojil.

potřeba -> touha po uspokojení (motivace) -> aktivita organismu

Jaké máme posilovače?

  • Primární posilovač - nemusí se učit (potrava, lovecký pud, atd.)
  • Sekundární posilovač - naučený (signál pro odměnu, např. klikr)

Jaké máme motivace?

  • Pozitivní motivace (posilovač) - to, co pes chce získat
  • Negativní motivace (posilovač) - to, čemu se chce pes vyhnout

Aby jste tedy mohli použít pozitivní motivace, tak musíte mít tedy nejdříve něco, co pes chce. Pes musí mít potřebu to získat = motivace a vy jste klíčem ( nejčastěji povel) jak to získat. Jedná se tedy o obchod - poptávka vs nabídka, to je celý trénink. Negativní motivace jsou naopak ty, kdy psovi dáváte něco, co on nechce a má potřebu se tomu vyhnout = obranné chování.

Nejčastěji používané motivace v tréninku (výchova a výcvik)

Jak již bylo uvedeno. Motivace jsou odměnou po určitý čas, z tohoto důvodu si rozebereme principiálně nejčastěji používané motivace ve výcviku. U každé motivace si taktéž můžete sami odpovědět, zda se jedná o silnou, stabilní a dobře kontrolovatelnou motivaci, na které byste mohli postavit trénink psa (výchova a výcvik).

Potrava

Potravou jsou motivovatelní všichni psi (100% psů) bez ohledu na plemeno, věk atd. Avšak pro motivaci potravou je třeba sledovat kondici psa a mít pod kontrolou denní příjem potravy. Překrmovaného psa, který má pořád misku plnou žrádla, nelze motivovat potravou. Dlouhodobým překrmováním taktéž unavíte potravinový pud a s ním související potravinový reflex, což se poté projevuje nedožíráním potravy, vybíráním dle chuti atd. Více o optimální kondici psa a potravinovém reflexu v článku Obezita u psů

Pochvala

Aby pochvala mohla být odměnou, tak pes musí mít potřebu jí získat. Ale nejdříve je si však třeba i uvědomit, co je to vlastně pochvala a jakou potřebu u psa naplňuje. V lidském světě je to pocit uznání. Má pes potřebu uznání? Je to dostatečná motivace? Aneb já vždy říkám klientům, že pokud je pochvala dostatečná motivace, tak ať oznámí v práci, že nechtějí dostávat výplatu (peníze jsou komodita, za které si člověk opatří základní hodnoty pro přežití - potravu, střechu nad hlavou atd.), ale na konci každého pracovního dne uslyší pochvalu. No jak dlouho bychom chodili do takové práce? Odpovězte si sami tedy, zda je pochvala opravdu to, po čem pes touží. Nenechte se zmást emočním vyladěním Vašeho psa po pochvale, protože to reaguje na Vás. Řídím se pravidlem, že pes má pocity štěstí zažívat sám během cviku, a ne naopak po skončení cviku jako reakci na Vaši pochvalu (emoční vyladění).

Pamlsky

Uspokojují motivaci chuti. V našem světě je to vlastně čokoláda. Chuť funguje na principu Jackpotu. Pes něco udělá a dostane pamlsek (čokoládu), něco chuťově jiného a normálně nedostupného. Pravidelným odměňováním pamlsky, ale samotný pamlsek ztrácí sílu a tím pes i motivaci. Pamlsek již nemá funkci Jackpotu jako na začátku a Vy budete muset vymýšlet lepší a chuťově zajímavější pamlsek pro psa. Tím se dostáváte do spirály vymýšlení pamlsků různých hodnot. 

Lovecké chování

Silným loveckým pudem je vybaveno pouze 15 - 25% psů. Předtím, než budete moct používat předmět jako odměnu ve výcviku, je však třeba naučit psa povely: pustˇa podej a tím způsobem, aby jste v psovi nevyvolávali konkurenci či ho netrestali. Je nepřirozené psa odměnit míčkem a poté psa potrestat tím, že mu míček vezmete. Proto jsou tyto povely velmi důležité. Lovecký pud je taktéž unavitelný.

Hračky a hra

Hra se vyskytuje u psů tehdy, když je nuda. Můžeme si odpovědět, zda je tedy hra dostatečná motivace...

Sociální kontakt - práce pro psovoda

Pokud chcete využívat toho, že motivací by měla být společná práce psa a psovoda, tak opět musíte vytvořit potřebu jako u každé motivace. To znamená, že nejlepší by bylo, pokud by pes měl sociální kontakt se psovodem pouze u tréninku, zde využíváte potřebu sociálního kontaktu. Toto se dělávalo v dřívějších dobách. Nyní, když jsou psi s námi většinu času, toto již není možné.

Obranné chování

Nejsilnější a bohužel nejčastěji používaná motivace, která bohužel již patří k těm negativním (motivací je obranné chování). Dáváme tedy psovi něco, co on nechce a pes má potřebu se tomu vyhnout. Nejčastěji to je trest, fyzický tlak, psychický tlak (nejhorší forma trestu), zvýšení hlasu, pocit neporozumění, diskomfortu atd. Zde si lidé velmi často představí hrubé fyzické nátlakové metody, psi jsou však na pocit bezpečí a pohodlí velmi citlivý a často stačí malý psychický nátlak (my lidé ho často ani nevnímáme), který spustí obranné chování.

Suma sumárum

Odměnou je tedy cokoliv, co v psovi vyvolá příjemný prožitek (pocit štěstí). Pozitivní motivace jsou ty, kdy má pes potřebu něco získat a získání opět vyvolá příjemný prožitek. Negativní motivace jsou naopak ty, kdy má pes potřebu se jim vyhnout a vyhýbání opět vyvolá příjemný prožitek. Z hlediska tréninku (výchova a výcvik), síly, stability a kontroly motivací rozdělujeme motivace na hlavní (na kterých lze postavit stabilní trénink) a vedlejší. Mezi hlavní patří například potrava, lovecké chování a další. Mezi vedlejší patří oblíbený cvik, pohlazení, hra a další.

Váš tým Psí školy Arka "I pes k nám mluví... Naučme se mu rozumět".