KURZ: základní provozní poslušnost - XIV. běh

Bez ohledu na věk, plemeno či temperament psa by každý pes měl umět základní povely pro bezpečné soužití s člověkem. Základní povely jsou důležité z hlediska:

 • bezpečí zvířete
 • bezpečí okolí
 • komunikace mezi člověkem a psem
 • ochota psa spolupracovat s člověkem

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky v práci se psem. Začít se může již od štěněte (od 12 týdnů věku). Doporučujeme! 

OBSAH KURZU:

 • Základ komunikace se psem - zavedení signálu pro odměnu
 • Oslovení psa (reakce na jméno a pozornost na psovoda)
 • Polohy (sedni, lehni, stůj)
 • Přivolání
 • Chůze na vodítku
 • Zůstaň
 • Místo
 • Cviky dle přání klienta

ORGANIZACE:

Kurz je složen celkem z 10 lekcí. První lekce obsahuje i teoretickou úvodní přednášku, abychom získali i základní teoretické dovednosti. V praktickém výcviku se budeme věnovat daným tématům dle úrovně konkrétního psa a psovoda. Veškeré metody budou ihned komentovány a především vysvětlovány principy, proč se to ten pes tímto způsobem naučí, anebo naopak, proč tato metoda nefunguje. Na place je vždy jeden pes a psovod (pokud nebudeme cvik upevňovat či zatěžovat) a ostatní uvidí jeho progres a postupy. Toto pozorování a vysvětlování u dalších psů a psovodů Vám opět pomůže vstřebat potřebné informace pro výcvik a výchovu Vašeho psa. Budete s Vaším psem ve výcvikové lekci vždy trénovat min. 2x. První kolo si vždy ukážeme, jak jste trénovali doma a jak jste pokročili a ve druhém kole se budeme zabývat novými tématy. Takže z každé lekce odcházíte sami s procvičeným psem a zároveň s informacemi nabytých z pozorování svých kolegů.

Součástí je i vytvoření skupiny zde na webu pouze pro účastníky kurzu, aby jste měli celou dobu ONLINE podporu, jak trenérů, tak Vašich kolegů. Samozřejmostí jsou dotazy, videa, fotky a další materiály. 

KDY:

 • od 11.4. od 14:00 (vždy sobota)
 • S účastníky se vždy domluvíme na následujícím termínu. Kdo nebude moct, hodinu je možno si nahradit individuálně.  

KDE:

 • Cvičiště Psí škola Arka

S SEBOU: Pevný obojek, vodítko (2-3m), odměny a další pomůcky, které při výcviku běžně používáte


CENA:

3 200,- s DPH (přihláška je platná s úhradou na účet 1021591975/6100, VS: 20200411 a do zprávy napište "Základní poslušnost + jméno")

INFO:

Počet účastníků omezen

Prosím psy v kenelkách, boxech, autech (na cvičišti dostupné odkládačky) či jinak zajištěné. Na praktické lekci bude vždy cvičit pouze jeden pes se svým psovodem. (pokud nebudeme např. trénovat přivolání od psa ;)) Platba za kurz je NEVRATNÁ. Při neúčasti na kurzu platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí nákladů vynaložených na kurz. Platbu je možné převést na náhradníka

Těšíme se!

PŘIHLÁŠKA