Jak se psi učí

Aktualizováno 23.4.2017

Pochopení principů, jak se pes učí, je vedle pochopení psí řeči, jeho signálů a dalších, základním stavebním kamenem pro bezproblémové soužití s Vašim psem. Pochopením těchto principů můžete být se psem na jedné komunikační vlně a máte možnost efektivně a nenásilně modelovat chování psa ke spokojenosti obou.

Vyhnete se tak křiku, trestání, psychického nátlaku a dalších hrubých metod, doporučovaných mnohými. Zapomeňte na fenomén dominance a nepleťte si pasivitu, submisivitu, ponížení a pasivní obrannou reakci s poslušností. Naopak pochopte principy učení zvířat a svému psovi naslouchejte...

Psi se učí:

  • Neasociativní učení - Habituace a sensitizace
  • Asociativní učení - Klasické a operantní podmiňování

Psi se neučí:

  • Observační učení - Učení nápodobou
  • Učení vhledem - Náhlédnutí do problému a jeho pochopení

Neasociativní učení

Neasociativní učení je učení, kdy nedochází je spojování. Je to reakce organismu dle citlivosti nervové soustavy na konkrétní podněty, která vedou buď k habituaci nebo senzitizaci.

Habituace (přivykání) - Pes ignoruje podněty, které pro něj nemají žádný význam, tedy nic mu nedávají a ani ho neohrožují (neberou pocit bezpečí). Například ruch velkoměsta.

Sensitizace - Zvýšení citlivosti na podněty. Opak habituace. Pes je citlivější na podněty, které pro něj mají význam, tedy něco mu dávají nebo ho ohrožují (berou pocit bezpečí). Například zvuk klikru, povel, střelba, pyrotechnika a další.

Desentizace - Snižování citlivosti na podněty. Snížování citlivosti na střelbu, pyrotechniku, strachové reakce na lidi nebo psy a další. Právě tolik omýlané reakce psů na lidi a jiné psy je zvýšená citlivost na tyto podněty. Řešením je právě cílená desentizace.

Asociativní učení

Asociativní učení je takové, kdy dochází ke spojování a to buď:

  • klasické podmiňování = spojování dvou podnětů (jeden podnět předchází druhému)
  • operantní podmiňování = spojování chování a důsledku chování

Klasické podmiňování (Pavlov)

Jedná se jednoduché spojení dvou podnětů. Ruský akademik Pavlov ho popsal právě u slintajích psů, kteří začali slintat, již při zaznění signálu, které označovalo příchod žrádla (viz. obr.). V pozitivním tréninku se s ním nejčastěji setkáme při spojení "klik" -> odměna. Klasické podmiňování je tedy reflexivní, podprahové a nedobrovolné. Pes se učí, že jeden podnět předchází druhému. A vlastní vůlí do tohoto procesu učení nemohou zasáhnout.

Příklady klasického podmiňování: zvuk klikru -> odměna; vodítko -> procházka, zvonek -> návštěva, vaření -> šance na odměnu, auto -> výlet, veterina -> nepříjemný zážitek, atd.

Operantní podmiňování (Skinner)

Známé též jako učení z behaviorálního vzorce ABC. Antencendent (podnět) "A", Behavior (chování) "B" a Consenquences (důsledek) "C".  

Na začátku je tedy podnět, motivace či situace. Na základě tohoto podnětu pes koná chování podle toho, zda chce něco získat nebo se něčemu vyhnout. A na základě výsledku tohoto chování bude buď chování opakovat nebo bude hledat jiný způsob. A dle Skinnera můžeme dojít ke čtyřem důsledkům:  

Pozitivní posílení

Pes něco chce získat a svým chováním toho dosáhne. Příklad: Pes chce pamlsek, sedne si a dostane pamlsek. Chování je posíleno.

Pozitivní trest

Pes dostane něco v průběhu chování, co nechce. Příklad: Pes žere psí výkaly, následuje impuls z EVO. Chování je oslabeno.

Negativní posílení

Pes se chce zbavit něčeho, co nechce a svým chováním se toho zbaví. Příklad: Pes chce zvýšit z důvodu strachu vzdálenost mezi ním a cizím psem a zavrčí. Po zavrčení cizí pes zvětšuje vzdálenost. Chování je posíleno.

Negativní trest

Pes nedostane v průběhu chování, co chce. Příklad: Pes Vás vítá, protože chce získat Vaši pozornost. Vy ho však ignorujete. Pes nezískává, co chtěl. Chování je oslabeno.

Thorndikův efekt

Chování, které bylo posilováno (vedlo k příjemnému prožitku), se bude vyskytovat častěji. Chování, které bylo trestáno (vedlo k nepříjemnému prožitku), se bude vyskytovat méně častěji.

Slovo "pozitivní" neznamená po dobrém nebo že jsme na psa hodní. Znamená to, že do chování něco přidáváme...

Pes si dokáže spojit podněty do 3s! Co se stalo poté, již není schopen pochopit!

U asociativního učení, tedy jak u klasického podmiňování (spojování dvou podnětů), tak u operantního podmiňování (spojení chování a jeho důsledku) dochází ke spojování do 3s. Cokoliv nad 3s (ve výcviku používáme 5s) je již rozpojeno a pes si to nedokáže spojit (z tohoto důvodu nemá cenu psa trestat, pokud přijdete domů a je tam loužička). Pokud psovi vysvětlujete něco nového, je třeba aby k tomuto spojení došlo do 0,5s. Z tohoto důvodu se ve výcviku používá klikr, protože kdo z nás stihne psa odměnit do 0,5s a ještě, když je například od nás vzdálený? 


Nyní víme, jakým způsobem se pes učí. Pes se učí především klasickým a operantním podmiňováním, kde jsou dva podněty spojeny v časovém intervalu 3s. To znamená, že cokoliv, co se stalo předtím anebo potom, pro psa nemá vliv, on si to nedokáže spojit. Pes se taktéž neučí napodobováním (i když je to nyní velká móda), i když vidí jiného psa, nedokáže se naučit, že pokud tohle chování jinému psu přineslo odměnu nebo trest, jemu jí přinese taktéž. Pes se neučí ani vhledem, nedokáže pochopit souvislosti v logické návaznosti - tohoto způsobu učení je schopno jen pár zvířat. (učení vhledem je základ pro používání nástrojů). Pes se neumí ani mentálně přenést do minulosti a poučit se z podobné situace, či do budoucnosti a předpokládat výsledek svého chování. Pes se učí zkušeností, on si každou situaci musí sám prožít a na základě zkušenosti jeho chování se bude jeho chování dále vyvíjet.

Šedá zóna

Nepochopením těchto principů a ignorováním psí komunikace se dopouštíme fyzického trestání, ale bohužel také doslova psychické šikany, ze které si ještě děláme zábavné kompilace. Zkuste si představit situaci, kdy Váš partner nebo rodiče přijdou domů a začnou na Vás absolutně bezdůvodně řvát. Vy nejste schopni přijít na to, co se děje, neumíte s nimi komunikovat, prostě nejste schopni ničeho. A toto se děje pravidelně. V šedé zóně žije drtivá většina psů... Je čas na změnu!

Váš tým Psí školy Arka "I pes k nám mluví... Naučme se mu rozumět."