Internátní výcvik

Tato forma výcviku je vhodná pro majitele, kteří jsou časově vytížení nebo se z jiných důvodů nemohou věnovat výcviku svého psa.

Pes je během výcviku ubytován u nás.

Výcvik psa probíhá minimálně 2x denně.

Pes je krmen Vaším krmivem, které nám dodáte.

K internátním výcviku je uzavřena smlouva.

Průběh internátního výcviku

  1. Konzultace s klientem (cíle internátního výcviku, představy klienta)
  2. Poznávací a adaptační fáze (1 týden pobytu u nás pro poznání psa: motivace, reakce na prostředí, atd.)
  3. Uzavření smlouvy (cena, délka výcviku, podmínky)
  4. Internátní výcvik u nás
  5. Předávací fáze psa klientovi (od 1 týdne: výcvik psa klientem pod naším dohledem)
  6. Předání psa

Přihláška pro Internátní výcvik