Dr. Helmut Raiser - víkendový seminář

(for English scroll down) 

Dr. Helmut Raiser se sportovní kynologii věnuje od roku 1966, 22x se kvalifikoval na BSP, 3x vyhrál BSP. V roce 1978 napsal knihu Der Schutzhund (The Protection Dog). V roce 1985 natočil třídílný výukový film Der Schuthund, dále natočil výukové filmy: Pressing im Schutzdienst, Triebwechsel im Schutzdienst, Aristo. Společně s Bartem Bellonem natočil výukový film Kontakt. Celý život je razantním obhájcem pracovního chovu německého ovčáka. Zakladatel klubu chovatelů německého ovčáka RSV2000. Byl jeden z prvních, ne-li úplně první, kdo začal pořádat kynologické semináře. Dělil se o své znalosti a zkušenosti bez obav z konkurence ve sportu. Vždy přísně odděloval finanční nezávislost od kynologického sportu.

OBSAH (sportovní kynologie):

  • TEORIE
  • PRAXE

CENA:

  • Cvičící: 5 000 Kč
  • Divák: 3 000 Kč

KDY: 26.-27.10.2019

KDE: Pesopark (Praha)

POČET ÚČASTNÍKŮ: pouze 30!

Přihlášky po 1.10.: CENA: Cvičící: 6000 Kč s DPH, Divák: 3700 Kč s DPH

PLATBA: Zálohu 2 000 Kč za seminář posílejte do 5 pracovních dnů od zaslání přihlášky, doplatek do 1.9.. V opačném případě je přihláška neplatná. Účet číslo: 1021591975/6100, v.s.20191026 ve zprávě příjemci uveďte: "Raiser + Příjmení". Platba je po oznámení přenosná na jiného účastníka, nemůže být ale vratná, pomůžeme s hledáním náhradníka. Platba je možná pouze převodem na účet.  

INFO: Počet účastníků omezen! Fotografování a pořizování videozáznamů je přísně zakázáno! S sebou židličky! :) Seminář bude překládán z angličtiny do češtiny! 

Těšíme se!

Dr. Helmut Raiser - weekend seminar

Dr. Helmut Raiser have trained IPO since 1966 (22x qualifications on BSP, 3x won BSP. He wrote book The Protection Dog in 1978. He and Bart Bellon made videos Der Schutzhund, Pressing im Schutzdienst, Triebwechsel im Schutzdienst, Aristo. And Movie The Contact with Bart Belllon. He is tough defender of GSD working lines. He is founder of GSD club RSV2000. He was the first one who organized seminars for dogtraining.

Content (IGP):

  • THEORY
  • PRACTICE

CENA:

  • Handler: 200 EUR
  • Spectator: 120 EUR

DATE: 26.-27.10.2019

PLACE: Pesopark (Prague)

PEOPLE: max 30!

PAYMENT: Down payment 80 EUR send unto 5 working days after you send application, additional payment unto 1.9.2019. Otherwise Application will be canceled. Text for receiver: "Raiser + your last name".

IBAN: CZ79 6100 0000 0010 2159 1975, BIC (SWIFT): EQBKCZPP.

Payment is portable, but it can not be returned.

INFO: Making photo and video record is not allowed!

PŘIHLÁŠKA (Application)