Co je to ta "pozitivka"

Aktualizováno 14.4.2017

O výcviku tzv. "pozitivkou" slyšel snad každý, málokdo ale ví, o co ve skutečnosti jde. V minulých letech byl vždy problém získat informace k tréninku zvířat, nyní je to díky internetu spíše naopak. Informací je takové množství, že je velmi složité najít ty správné a ne jen ty částečné nebo všelijak již pokroucené.

Pokusím se tedy, co nejméně vědecky, ale naopak lidsky vysvětlit, co je to trénink tzv. "pozitivkou". K pochopení je si však třeba nejdříve ujasnit, jak se pes učí.

Psi se učí neasociativně (habituace a senzitizace) a asociativně. Pro trénink nás zajímá především asociativní učení. Asociativní učení je takové, kdy dochází ke spojování a to buď:

 • klasické podmiňování = spojování dvou podnětů (jeden podnět předchází druhému)
 • operantní podmiňování = spojování chování a důsledku chování

Klasické podmiňování (Pavlov)

 Jedná se jednoduché spojení dvou podnětů. Ruský akademik Pavlov ho popsal právě u slintajích psů, kteří začali slintat, již při zaznění signálu, které označovalo příchod žrádla (viz. obr.). V pozitivním tréninku se s ním nejčastěji setkáme při spojení "klik" -> odměna. Klasické podmiňování je tedy reflexivní,  podprahové a nedobrovolné. Pes se učí, že jeden podnět předchází druhému. A vlastní vůlí do tohoto procesu učení nemohou zasáhnout.

Příklad klasického podmiňování v nácviku sedni: Povel sedni, tlak na zadek psa, pes se vyhýbá tlaku a tak si sedá, následuje odměna a pochvala. Jeden podnět předchází druhému. 1. podnět - povel "sedni" -> 2. podnět - tlak na zadek. Dojde ke spojení, že po povelu sedni přichází tlak na zadek psa a tak si pes již po povelu sedni sedá, protože se pes chce vyhnout tlaku na zadek. Tuto situaci nedokáže pes ovlivnit, je nedobrovolná.

Operantní podmiňování (Skinner)

Známé též jako učení z behaviorálního vzorce ABC. Antencendent (podnět) "A", Behavior (chování) "B" a Consenquences (důsledek) "C".  

Na začátku je tedy podnět, motivace či situace. Na základě tohoto podnětu pes koná chování podle toho, zda chce něco získat nebo se něčemu vyhnout. A na základě výsledku tohoto chování bude buď chování opakovat nebo bude hledat jiný způsob. A dle Skinnera můžeme dojít ke čtyřem důsledkům: 

Pozitivní posílení

Pes něco chce získat a svým chováním toho dosáhne. Příklad: Pes chce pamlsek, sedne si a dostane pamlsek. Chování je posíleno.

Pozitivní trest

Pes dostane něco v průběhu chování, co nechce. Příklad: Pes žere psí výkaly, následuje impuls z EVO. Chování je oslabeno.

Negativní posílení

Pes se chce zbavit něčeho, co nechce a svým chováním se toho zbaví. Příklad: Pes chce zvýšit z důvodu strachu vzdálenost mezi ním a cizím psem a zavrčí. Po zavrčení cizí pes zvětšuje vzdálenost. Chování je posíleno.

Negativní trest

Pes nedostane v průběhu chování, co chce. Příklad: Pes Vás vítá, protože chce získat Vaši pozornost. Vy ho však ignorujete. Pes nezískává, co chtěl. Chování je oslabeno.

Thorndikův efekt

Chování, které bylo posilováno (vedlo k příjemnému prožitku), se bude vyskytovat častěji. Chování, které bylo trestáno (vedlo k nepříjemnému prožitku), se bude vyskytovat méně častěji.

Slovo "pozitivní" neznamená po dobrém nebo že jsme na psa hodní. Znamená to, že do chování něco přidáváme...

Příklad operantního podmiňování v nácviku sedni: Pes si sám od sebe sedne, následuje "klik" označení chování sekundárním posilovačem a odměna. Toto se opakuje a pes velmi rychle pochopí, že odměna přichází právě, když sedí. Chování bude nabízet velmi často. Poté zavedeme chování pod signál, tedy povel "sedni". To znamená, že chování se psovi vyplatí už pouze po zaznění povelu sedni, sedání bez zaznění povelu bude ignorováno. Pes si myslí, že cvik sedni vymyslel.

Klasické podmiňování

AKTIVNÍ PSOVOD -> REAKTIVNÍ PES

 • rychlé a reflexivní učení
 • špatně se odnaučuje
 • nedobrovolné učení
 • tvaruje pasivního psa
 • nerozvíjí sebevědomí a samostatnost psa
 • nerozvíjí schopnost se učit a osobnost psa

Operantní podmiňování

AKTIVNÍ PES -> REAKTIVNÍ PSOVOD

 • pes si myslí, že cvik vymyslel
 • nekonečné možnosti učení
 • dobrovolné učení
 • tvaruje aktivního psa
 • rozvíjí sebevědomého a samostatného psa
 • rozvíjí schopnost se učit, adaptovat a sám řešit situace

Proč je operantní podmiňování pro trénink "lepší" než klasické podmiňování?

Výcvik klasikým podmiňováním tlumí mentální rozvoj psa, pes se stává podřízeným svého pána a učí se reagovat pouze na podněty. Jedná se o tzv. reaktivního psa, u něhož je nerozvinuta schopnost se učit. Velkým problémem je, že zde chybí vlastní motivace psa a tak, abychom psa dostali do požadovaného chování nastává řada konfliktů a neporozumění. Představme si malé dítě, které bychom vychovávali stejným způsobem, sem si sedni, tady budeš stát, když uděláš tohle, jak ti ukážu, tak dostaneš lízatko atd. Z takového dítěte vyroste nesebevědomí a nesamostatný jedinec. Stejné je to i u psa. U operantního podmiňování je naopak smyslem rozvíjet vlastní aktivitu a schopnost učení zvířete. Opět si představme dítě, které naopak bude aktivní a v jeho zvídavosti ho budeme podporovat a odměňovat. Samozřejmě cíleně, aby nám to vyhovovalo. Vyroste nám zdravý, aktivní a sebevědomí jedinec. Schopný samostatně řešit situace. A opět stejné to bude se psem.

Proč u pozitivky klikr?

U asociativního učení, tedy jak u klasického podmiňování (spojování dvou podnětů), tak u operantního podmiňování (spojení chování a jeho důsledku) dochází ke spojování do 3s. Cokoliv nad 3s (ve výcviku používáme 5s) je již rozpojeno a pes si to nedokáže spojit (z tohoto důvodu nemá cenu psa trestat, pokud přijdete domů a je tam loužička). Pokud psovi vysvětlujete něco nového, je třeba aby k tomuto spojení došlo do 0,5s. Z tohoto důvodu se ve výcviku používá klikr, protože kdo z nás stihne psa odměnit do 0,5s a ještě, když je například od nás vzdálený?

Klikrtrénink proslavila především Karen Pryor, nicméně například Bart Bellon používal signál pro odměnu ve výcviku psů již v 80. letech. Klikr slouží k označení a odměnění požadovaného chování. Jedná se o ten nejzákladnější komunikační nástroj mezi námi a psem. Je to dohoda mezi námi a naším psem. Ale o klikru jako sekundárním posilovači si více povíme v jiném článku.

Behaviorismus - řešení problémového chování

Behaviorální model (ABC) se také velmi často používá pro rozluštění problémového chování a navhrnutí vhodného řešení. Zkusíme si dát jeden praktický příklad v modelové situaci, který je velmi častý, a tím je strachová agresivita na lidi (psy, či jiné podněty).

"A" - podnětem je zde cizí člověk, "B" - chováním je agresivní jednání vůči člověku s cílem se ho zbavit, odehnat ho, zvětšit bezpečnou vzdálenost atd., a "C" - důsledkem je, že člověk zvětšuje vzdálenost. Pes tedy svým chováním dosáhl cíle. Chování tedy bylo posíleno a bude razantnější a častější.

Častou radou i zkušených kynologů je, aby jste psa za toto chování potrestali. Bude to fungovat? "A" - podnět je cizí osoba, kde je "B" - chování motivováno strachem (pudem sebezáchovy) a nyní by bylo "C" - důsledek - trest pro psa. Bude to fungovat tehdy, když pes bude mít větší strach (prvotní motiv) z Vás než právě z toho cizího člověka (psa, či jiného podnětu). Tzn., že by ten trest musel být neúměrně hrubý a ve skutečnosti by to vůbec neřešilo problém psa... Možná tímto vyřešíte lidský problém, kdy ve Vašich očích už pes nebude útočit, ale jeho motiv k útoku nezmizel, byl pouze velmi silně potlačen a tento "papiňák" může kdykoliv bouchnout...

A jak tedy na to? V této situaci, kdy už dojde k útoku je dobré právě změnit "C" - důsledek a to tak, že chování přesměrujete do jiného chování. Například do povelu "jdeme", který však musí být již naučený a dostatečně upevněný. To znamená, že potkáme se psem cizí osobu a pes na ní začne štěkat, v tomto okamžiku psa oslovuji (oslovení již opět naučené a dostatečně upevněné) a dávám povel "jdeme" a otáčím se o 180° a zvětšuji vzdálenost, pomoc si mohu vodítkem. Nyní je tedy "A" a "B" stejné, ale "C" - důsledek se změnil. Vždy, když toto chování pes udělá, tak jeho chování je přesměrováno do povelu "jdeme", který zároveň řeší jeho motivaci k útoku, protože tímto povelem zároveň zvětšujeme vzdálenost od nebezpečí. Tedy pes dosáhne stejného cíle, ale stojí ho to daleko méně energie a není zde riziko zranění. Přidejme opakování a pes toto chování již bude dělat sám, potká podnět, který je mu nepříjemný a sám bude ze situace odcházet, namísto útoku. Samozřejmě, že toto nevyřeší celý problém, protože je také třeba pracovat na samotné motivaci a tou je strach ze psů, lidí atd. K tomu však potřebujeme použít další techniky, kdy psa učíme, že se není třeba bát, ale zároveň je velmi důležité dodat psovi sebevědomí a samostatnost v rozhodování, protože toto vše spolu souvisí. A jsme zpátky u toho, proč ta pozitivka... ;)

Nejčastější mýty okolo pozitivky

Zde nejčastější mýty okolo výcviku pozitivním posilováním, s kterými jsem se doposud setkal. Jde většinou o mýty vyskytující se v kombinaci s klasickým výcvikem, kde si z pozitivky vypůjčí jen jeden díl skládačky.

 • pozitivka je cvičení za hračku nebo pamlsky
 • pozitivka je cvičení, kdy jsme na psa hodní a vše jde jen po dobrém
 • pozitivka je cvičení s klikrem či slovním markerem
 • pozitivka je výcvik klasickou metodou, ale využívám pozitivního posílení
 • po celý život budu muset u sebe nosit klikr
 • celý život psa budu muset psa jen odměňovat
 • pozitivkou se dají cvičit jen lehké cviky a různé blbinky
 • pro psa jsem jen automat na pamlsky a nebude mě mít rád a mnoho dalších

Suma sumárum

Pozitivka je systém, je to systém založený na znalostech principu učení zvířat, psí psychologie a chování zvířat. Hybnou silou tohoto výcviku je operantní podmiňování, kde každé chování, ale úplně každé chování je invencí samotného psa. Pomocí tohoto systému psa vychováváme, ale i cvičíme a rozvíjíme jeho mentální stránku. Učíme ho samostatnosti, aktivitě, sebevědomí, úspěchu. Taktéž ale, jak zvládat stresové situace, jak zvládat neúspěch a další. Tento trénink slouží k přirozenému rozvoji psa a je nejlepší přípravou pro samotný život psa a dělá psa šťastným. Tímto systémem se dají cvičit veškeré sporty a aktivity, včetně obran a pachových prací. A tento systém je základ tzv. moderního výcviku psů (Modern Dog Training).

Váš tým Psí školy Arka "I pes k nám mluví... Naučme se mu rozumět".