Přinášíme Vám jedinečný seriál věnovaný modernímu výcviku psů. Dotkneme se veškerých témat, které jsou podle nás důležité a pomocí našeho seriálu Vám představíme náš koncept výcviku psů. Celý seriál bude zaměřen především na "working" psy.

 1. Co je moderní výcvik psů
 2. Jak naklikat psa
 3. Socializace
 4. Klasické a operantní podmiňování
 5. Jak získat aktivního psa
 6. Shapujeme chování
 7. Chování pod kontrolou signálu (stimulus control)
 8. Jak se zbavit odměn
 9. Elektronické výcvikové obojky v moderním výcviku psů

Znalost klasického a operantního podmiňování je nutná k učení psů. Musíme tyto zákonitosti znát, abychom věděli, co se děje a jak se náš pes učí.

Klasické podmiňování

Klasické podmiňování popsal I.P. Pavlov, když jsi všiml u svého pokusu, že jeho psi slintali už ve chvíli, kdy zazvonil zvoneček, který vždy předcházel podávání žrádla. Klasické podmiňování se dá shrnout takto:

signál 1 > signál 2 .......... opakujme .......... signál 1 = signál 2 

Čas pro napodmínění mezi signály musí být: 1-3 vteřiny. Nejideálněji 1,6 sekundy.

Signál 1 = podnět, který nemá význam. Signál 2 = podnět, který má význam. Tímto způsobem získá dříve neutrální signál 1 stejnou sílu a hodnotu jako signál 2. Dokonalým příkladem je naklikání psa.

klik > žrádlo .......... opakujme .......... klik = žrádlo 

Tedy pokud máte naklikaného psa, tak pokud kliknete, tak se v mozku spustí ty samé chemické a fyziologické procesy, jakoby pes již žral. Tedy klik je vlastně odměnou, i když ne samozřejmě fyzickou.

Je si třeba uvědomit, že klasické podmiňování se odehrává neustále. K tomuto podmiňování dochází každý den v mnoha situacích.

Například: když jste poprvé vzali vodítko, pes neběžel nadšeně ke dveřím. Po pár opakováních, ale platila následují rovnice: vodítko > venčení ..... vodítko = venčení. Proto teď pokaždé, když vezmete vodítko, pes je již nadšený.

Klasické podmiňování se odehrává neustále...

Kontrapodmiňování

Kontrapodmiňování je technika, která využívá klasického podmiňování nejčastěji pro řešení strachů u psa.

strach > odměna ....... opakujme ....... strach = odměna

V praxi to vypadá tak, že první signál, kterého se pes bojí (střelba, člověk, pes) se spojí s odměnou, aby se pes přestal bát a naopak měl tyto dříve hrozící podněty rád, protože je má spojené s odměnou. Spousta lidí a bohužel i trenérů dělá následující chyby:

 • odměna je slabší než strach = pes se bojí více
 • pokračují v napodmiňování opakovaně bez pauzy: strach > odměna > strach > odměna > strach > odměna. Výsledkem je napodmínění: odměna = strach. Tito psi poté odmítají odměny, protože mají odměnu spojenou se strachem. Viděl sem tyto psi na vlastní oči a není hezký pohled vidět psa, který se díky této chybě bojí nažrat.

Kontrapodmiňování je tedy silná technika, když víte, jak na to. Odměňujte odvahu, nikoliv strach. A pozor na pauzy u napodmiňování.

Klasické podmiňování ve výcviku

Uvedeme si ho například na dobře známém "sedni". Tedy na napodmínění povelu "sedni".

pomocí navádění:

povel "sedni" > navedeme psa do pozice sedni ..... opakujme ..... povel "sedni" = poloha

pomocí tlaku:

povel "sedni" > zatlačíme na zadek psa ..... opakujme ..... povel "sedni" = poloha 

Výcvik klasickým podmiňováním je vhodný tam, kde nechceme, aby pes moc přemýšlel, byl inovativní a byl samostatný, ale chceme naopak kontrolu. Z příkladu lze vyčíst, že první vždy zaznívá povel (signál 1) a poté psovod musí dosáhnout nejčastěji naváděním nebo tlakem (aktivní je tedy psovod, nikoliv pes) požadovaného chování, aby se spojilo s daným povelem.

Operantní podmiňování

Operantní podmiňování v tréninku začíná vždy spontánním chováním psa. Popsal ho behaviorista B.F. Skinner. Jedná se o spojení chování a jeho důsledku. Kdy podle důsledku se buď bude chování opakovat častěji nebo naopak.

Operantní podmiňování v tréninku začíná vždy spontánním chováním psa 

Skinnerovy 4 důsledky chování

Vysvětlení pojmů

Pozitivní neznamená po dobrém a negativní neznamená po zlém. Pozitivní znamená, že do chování něco přidáme. Negativní naopak znamená, že něco odebereme.

Posílení neznamená odměnu a trest neznamená, že jsme na psa hrubý. Posílení znamená, že chování se bude vyskytovat častěji. Trest znamená, že chování se bude vyskytovat méně častěji.

Pojmy jsou nevymyslel a chápu, že jsou dost zrádné a často vyvolávají emoce. Je však dát emoce stranou a daným pojmům doslova suše rozumět.

Pozitivní posílení

Pozitivní = přidáme něco do chování. Posílení = povede ke zvýšení četnosti chování.

Při krmení vždy počkám až si pes spontánně sedne, jakmile dosedne dám mu žrádlo (pozitivní = přidáme něco do chování = položíme žrádlo). Pes si sedá spontánně častěji a rychleji (posílení = zvýšení četnosti chování).

Negativní posílení

Negativní = odebereme něco z chování. Posílení = povede ke zvýšení četnosti chování.

Pes táhne na vodítku za tím, co chce (pach, člověk, pes, zájem, atd.), jakmile dosáhne svého cíle, tah vodítka povolí (negativní = odebereme něco z chování = konec tlaku vodítkem). Tahání na vodítku je silnější a častější (posílení = zvýšení četnosti chování)

Pozitivní trest

Pozitivní = přidáme něco do chování. Trest = povede ke snížení četnosti chování.

Pes žere výkaly a přitom dostane impulz pomocí EVO (pozitivní = přidáme něco do chování = impulz). Pes přestává žrát výkaly (trest = snížení četností chování)

Negativní trest

Negativní = odebereme něco z chování. Trest = povede ke snížení četnosti chování.

Pes chce míček a když po něm skočí, psovod míčkem uhne (negativní = odebereme něco z chování = odebrání míčku). Pes vzdává, že by chtěl míček (trest snížení četnosti chování)

Operantní podmiňování ve výcviku

Uvedeme si příklad opět na chování sedni a povelu "sedni". Pes zná klikr = odměna. A zná již target.

 1. Pes ví, že pokud chce odměnu, dostal jí vždy na targetu. Jelikož odměna nepřichází a on jí chce, začne být pes na targetu aktivní a spontánně nabídne různá chování.
 2. Když nabídne chování sedni > klik > odměna
 3. Po několika opakováních pes bude automaticky na targetu sedět
 4. Když pes sedí, pojmenuji chování povelem "sedni"
 5. Předsadíme povel "sedni" před začátek chování

Výcvik operantním podmiňováním (začíná vždy spontánním chováním psa) je vhodný tam, kde chceme aktivního, myslícího, sebevědomého, nezávislého a samostatného psa. Začíná vždy spontánním chováním psa a až poté dostávám spontánní chování pod povel.


Klasické podmiňování VS operantní podmiňování v tréninku

Klasické: zaznívá nejdříve povel a poté tvaruji chování

Operantní: začíná spontánním chováním psa a poté dostávám spontánní chování pod povel

Pozn. Lákání je klasické podmiňování. Nejedná se o spontánní chování psa, ale reakce psa na navádění psovoda. Lákání tvaruje tupé psy (oslíček chodí, když vidí mrkvičku)